PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI

Judetul Iasi

PROIECTE INVESTITIONALE

PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI           
COMUNA GRAJDURI           
JUDETUL IASI           
 
           
PROGRAM INVESTITII PERIOADA 2009-2011

 NR. CRT.
 DENUMIRE OBIECTIV / PROIECT
 STADIU
 OBSERVATII
   1  MODERNIZARE DRUMURI - DC 50-B DJ248 - Loc. Padureni - Grajduri  finalizat 2009
 
   2  RK - SC Generala Grajduri - Loc. Grajduri
 proiect  
   3  ADUCTIUNE APA SI CANALIZARE in comuna Grajduri
 proiect aprobat
 se asteapta finantare
   4  ADUCTIUNE GAZ in comuna Grajduri
 faza de proiectare / studiu fezabilitate
 
   5  MODERNIZARE DRUMURI in comuna Grajduri - Masura 3.2.2    proiect eligibil, depus FEADR in anul 2009
   6  CONSTRUIRE DE PARCURI SI SPATII VERZI in comuna grajduri  inceput 2009 - finalizare 2011
 
   7  MODERNIZARE SI REABILITARE CAMIN CULTURAL comuna Grajduri - Masura 3.2.2     proiect eligibil, depus FEADR in anul 2009
   8  CONSTRUIRE CORP SCOALA IN SATUL VALEA SATULUI, Comuna Grajduri, Masura 3.2.2
    proiect eligibil, depus FEADR in anul 2009

                                                                                                                                   PRIMAR,
                                                                                                                   ZAMFIRACHE CONSTANTIN        OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  LOCALA

        OBIECTIVE SPECIFICE

-    Proiecte de investitii derulate:
 • Pietruire DC 50 A (DJ 248 – sat. Poiana cu Cetate ) - FRDS
 • RK Scoala Padureni - Banca Mondiala
-    Proiecte de investitii in curs de derulare:
 • Constructia a 2 Sali de clasa Scoala veche Grajduri - PIR 2
 • Modernizare a 3 Sali de la  Caminul Cultural Grajduri pentru un Centru de consiliere parinti de catre "Fundatia Sera" - PIR 6
-    Propuneri de proiecte  de investitii:
 • Asfaltare DC 51 (DJ 248 - sat Carbunari) - lungime de 3,3 km
 • Aductiune de apa in satele Padureni si Grajduri
 • Amenajare sala de sport - Scoala Grajduri
 • Amenajare teren sport - Scoala Grajduri
 • Amenajarea unei platforme de gunoi  ecologice
 • Asfaltare DC 50 (DJ 248 - Gara Grajduri - Spital Psihiatrie) - lungime de 1,5 km
 • Asfaltare Drum Satesc Grajduri - Cartier rromi - lungime de 1 km


      AXELE DE INTERVENTIE  ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  LOCALA
        PLANUL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

        Principalele cai pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare locala si actiunile necesare a fi intreprinse:

 • dezvoltarea unor ramuri economice care sa ocupe forta de munca disponibila (industrie mica, artizanat, unitati de   preparare a laptelui si carnii, caramidarie, extragerea pietrei etc.)
 • dezvoltarea turismului local prin valorificarea potentialului existent al cadrului natural (paduri, iazuri, schi)
 • modernizarea profilelor si a imbracamintilor rutiere a drumurilor clasate din comuna
 • captari ale apelor menajere subterane
 • puturi seci pentru inhumarea cadavrelor de animale
 • rezervoare de inmagazinare a apei in vederea alimentarii centralizate cu apa menajera
 • spatii de epurare a apelor uzate
 • spatii verzi si terenuri de joaca pentru copii

Fisiere: