PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI

Judetul Iasi

ANGAJARI


ROMANIA
JUDETUL IASI
PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI


ANUNT

Primaria comunei Grajduri organizeaza concurs la sediul primariei in data de 17.07.2014 pentru ocuparea postului, temporar vacant, de inspector asistent in cadrul compartimentului registratura, ralatii cu publicul si resurse umane.

Conditiile de participare  la concurs si bibliografia stabilita  se afiseaza la sediul  primariei.

Relatii suplimentare  se pot obtine de la sediul Primariei si la telefon 0232-228286.
             Data,                                                                        Primar,
        28.11.2012                                                         Constantin Zamfirache


ROMANIA
JUDETUL IASI
PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI


ANUNT


     Primaria comunei Grajduri judetul Iasi organizeaza in data de 28.12.2012, ora 10.00 la sediul institutiei, concurs pentru ocuparea unui post contractual, temporar vacant, in cadrul compartimentului de asistenta sociala (referent).

     Conditii generale si specifice pentru ocuparea postului:
          - sa aiba cetatenie româna sau cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene;
          - sa nu aiba antecedente penale;
          - sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
          - nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei unfractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia cazului in care a intervenit reabilitarea;
          - are varsta minima reglementata de prevederile legale;
          - cunoasta limba româna scris si vorbit;
          - sa aiba o stare a sanatatii corespunzatoare exercitarii functiei publice;
          - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau adeverinta de licenta;
          - studii de master sau post universitare;
          - cunostinte operare P.C.
          - cunoasterea unei limbi straine scris si vorbit;

     Dosarele pentru inscrierea la concurs se pot depune la registratura institutiei in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului ora 16:00, si vor cuprinde;
          - cerere;
          - curriculum vitae;
          - certificat cazier judiciar;
          - copie dupa actele de studii ( si actele in original);
          - adeverinta medicala;
          - copie carte sau buletin de identitate;
          - copie acte stare civila;
          - copie carnet de munca (acolo unde este cazul).

     Desfasurarea si organizarea concursului consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa, interviu.     BIBLIOGRAFIE
     Pentru organizarea concursului in vederea ocuparii functiei de referent in cadrul compartimentului de asistenta sociala:

1.
Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informatiile de interes public si normele de aplicare ale acesteia;
2. Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea 215-2001- privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. H.G.nr.329/2003- privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
5. H.G. nr.427-2001- privind aprobarea normelor metodologige privind incadrarea, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap;
6. H.G. nr.1434/2004-  privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
7. Legea nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. O.G. nr.1007/2005 privind modificarea H.G.nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, preccum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.63/2003 privind serviciile sociale;
10. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
11. Legea 416/2001 privind acordarea venitului minim garantat;
12. Legea 166/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala.            


             Data,                                                                        Primar,
        28.11.2012                                                         Constantin Zamfirache
                                                                                                                                         

Anunt rezultate interviu - concurs functii contractuale Detalii
Anunt rezultat final - concurs functii contractuale Detalii
Anunt rezultate proba scrisa concurs contractuali Detalii
Proces Verbal - afisare rezultate sleectia dosarelor - 23.08.2022, ora 12:00 Detalii
Anunt nr. 5363/18.08.2022 - anulare concurs Detalii
Centralizator rezultate finale concurs 11.08.2022 Detalii
Anunt posturi contractuale - 19.09.2022 Detalii
Proces Verbal - selectie dosare concurs 11.08.2022 Detalii
Anunt nr. 4594/15.07.2022 Detalii
Anunt concurs functii publice 11.08.2022 Detalii
Anunt concurs promovare Detalii Grad profesional imediat superior
Rezultat concurs - 01.04.2020 Detalii consilier achizitii publice si referent clasa III [...]
Anunt rezultat proba scrisa Detalii concurs 01.04.2020
Anunt sustinere proba scrisa Detalii pentru functia de Consilier achizitii publice, clasa I si Referent clasa III, grad profesional superior [...]
Anunt amanare concurs Detalii REFERENT clasa III
Rezultat selectiei dosarelor Detalii de inscriere la concursul de recrutare - consilier, achizitii publice, clasa I, grad profesional principal si referent clasa III, grad profesional superior
Bibliografie concurs Detalii Referent - grad profesional SUPERIOR
Anunt concurs Detalii Consilier achizitii publice, clasaI, grad profesional principal
Cetralizator final concurs promovare 05.09.2018 Detalii
Anunt concurs promovare in grad profesional Detalii pentru functiile publice de executie
Raport final concurs sofer microbuz scolar Detalii
Anunt Concurs 30.07.2018 Detalii
Raport final concurs Detalii 13.11.2017
Rezultat interviu Detalii 15.11.2017
Rezultate Contestatie Concurs Detalii 13.11.2017
Rezultat Concurs Detalii 13.11.2017
Proces Verbal Detalii incheiat in data de 07.11.2017
Documente necesare inscrierii la concurs Detalii Dosarul de concurs
Bibliografie concurs Detalii Ocupare posturi contractuale
Anunt concurs Detalii 13.11.2017, ora 10:00-proba scrisa; 15.11.2017, ora 10:00 interviu;
Cauti un loc de munca in strainatate ? Detalii Informeaza-te
Anunt rezultate concurs din data de 23.08.2017 Detalii Raport final al concursului de recrutare pentru ocuparea a cinci functii publice 23.08.2017
Rezultat interviu din 28.08.2017 Detalii Rezultatul interviului din data de 28.08.2017, din cadrul concursului de recrutare organizat la Primaria Grajduri
Anunt concurs 23.08.2017 Detalii Primaria comunei Grajduri organizeaza concurs pentru ocuparea mai multor functii publice [....]
Anunt Rezultate 18.08.2016 Detalii procedura selectie parteneri
Anunt Detalii Concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante
ANUNT Detalii pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de:
Anunt Detalii Organizare concurs pentru functia de inspector debutant