PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI

Judetul Iasi

EVENIMENTE

PROCES VERBAL   Nr: 1,2,3,4,5,/ 5

     
    Incheiat astazi 25.07.2014 la sediul Primariei Grajduri, cu ocazia  Afisarii  Comunicarii de acceptare a ofertei de Vinzare a suprafetei de 0, 5400.Ha arabil.
        Ofertantul COSTIN  SORIN domiciliat in Iasi Str. PRIMAVERII Nr. 7
Bl. C1, Sc. A.Et 4. Ap 27 a exprimat intentia ferma  de cumparare, oferind suma de 5000 lei terenul situat in extravilanul comunei Grajduri Jud Iasi.
        Tarlaua 49  Parcela  1312 /80 cu numerele .cadastrale 60308;60309;60310;60311;60312 ,inscrise in cartea funciara a comunei Grajduri la pozitia 23. Proprietarul acestui teren ( coproprietar )  este numitul (a) Iftimi Camelia Iasi
Conform actului de proprietate C.V.C nr 4230 /03 08 2000

       Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal


                       Intocmit
               Ing.  Romanescu VasileOFERTA DE VANZARE


Subsemnatele, Rusu Mariea si Atasiei Viorica domiciliate in sat Valea Satului, comuna Grajduri, judetul Iasi, si-au exprimat intentia de a vinde suprafata de teren de 5200 mp arabil, extravilan, in tarlaua 43, parcela 1054/2,

Pretul vanzarii-cumpararii este de 3000 lei (trei mii lei).Relatii la telefon 0755430995
» Vezi arhiva