PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI

Judetul Iasi

Registrul pivind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative