PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI

Judetul Iasi

Dispozițiile emise de Primarul UAT comuna Grajduri, cu caracter normativ