PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI

Judetul Iasi

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

<<< Inapoi

» Proiect HCL aprobare Act ad. nr. 34 ARSACIS -
» Proiect HCL aprobare Act ad. nr. 35 ARSACIS -
» Proiect HCL privind aprobarea bugetului UAT Comuna Grajduri pentru anul 2020 -
» Proiect HCL privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni (aprilie, mai, iunie) -
» Proiect HCL privind acordarea de mandat special in vederea exprimarii votului [...] -
» Proiect HCL privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Iftime Vasile -
» Proiect HCL aprobare Act aditional nr.36 ARSACIS -
» Proiect HCL modificare ROF al CL -
» Proiect HCL rectificare buget -
» Proiect HCL validare mandat -
» Proiect HCL dare in folosinta gratuita 4mp spatiu [...] -
» Proiect HCL aprobare ROF aparat de specialitate al primarului -
» Proiect HCL aprobare Statut -
» Proiect HCL ARSACIS -
» Proiect HCL aprobare act ad. nr. 37 ARSACIS -
» Proiect HCL aprobare legitatii alesi locali -
» Proiect HCL aprobare valoare investitie -
» Proiect HCL rectificare buget -
» Proiect HCL privind scutirea de la plata taxei de salubrizare -
» Proiect HCL privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 2021 -
» Proiect HCL privind rectificarea bugetului local -
» Proiect HCL privind aprobarea Planului tarifar APAVITAL -
» Proiect HCL privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica a unor suprafete de teren [...] -
» Proiect HCL aprobare Act aditional nr. 39 ARSACIS -
» Proiect HCL aprobare anulare obigatii de plata accesorii -
» Proiect HCL privind rectificarea bugetului -
» Proiect HCL privind aprobarea implementarii si derularii ob.de invest. Modernizare drumuri de interes local -
» Proiect HCL achizitionare tablete -
» Proiect HCL aprobare legitimatii alesi locali -
» Proiect HCL aprobare ROF al CL -
» Proiect HCL rectificare buget -
» Proiect HCL reprezentant ADIS -
» Proiect HCL reprezentant ARSACIS -
» Proiect HCL alegere presedinte de sedinta -
» Proiect HCL aprobare Act aditional nr. 40 ARSACIS -
» Proiect HCL aprobare plan de actiuni L.416 -
» Proiect HCL aprobare retea scolara -
» Proiect HCL aprobare revizuire Contr. delegare gestiune serviciu de apa -
» Proiect HCL incheiere exercitiu financiar -
» Proiect HCL constituire comisie evaluare secretar general -
» Proiect HCL privind transportul public judetean la nivelul UAT comuna Grajduri -
» Proiect HCL extindere retea apa-canal -
» Proiect HCL alegere presedinte de sedinta -
» Proiect HCL aprobare buget -
» Proiect HCL aprobare taxe si impozite 2022 -
» Proiect HCL punere la dispozitie teren -
» Proiect HCL aderare UAT comuna Grajduri la Societatea Romana de Cruce Rosie -
» Proiect HCL aprobare investitie construire trotuare -
» Proiect HCL constituire Structura Comunitara Consultativa -
» Proiect HCL implementare Program pentru scoli perioada 2021-2022 -
» Proiect HCL implementare proiect Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala -
» Proiect HCL rectificare buget -
» Proiect HCL revizuire satut ARSACIS -
» Proiect HCL inchiriere utilaje -
» Proiect HCL rectificare buget -
» Proiect HCL instruire taxe operare platforma gunoi de grajd -
» Proiect HCL aprobare alegere presedinte de sedinta -
» Proiect HCL aprobare extindere retea apa-canal -
» Proiect HCL aprobare modernizare drumuri de interes local -
» Proiect HCL aprobare modernizare strazi -
» Proiect HCL aprobare rectificare buget -
» Proiect HCL aprobare scutire de la plata taxei de salubrizare -