PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL

              Consiliul Local al comunei Grajduri, judet Iasi are urmatoarea componenta:
 •      Primar:   Zamfirache Constantin
 •     Viceprimar:   Afrasinei Viorel
     Consilieri:
 • Afrasinei Constantin-Cristiel

 • Blageanu Gheorghe

 • Chiochiu Gabriel

 • Cotruta Ioan

 • Dulceanu Gheorghe

 • Dimitriu Mihai-Valeriu

 • Finaru Corneliu

 • Iftime Vasile

 • Mitel Daniel

 • Nechifor Mihai

 • Papuc Sorin

 • Prisacaru Gheorghita

 • Tanasa Georgiana

 • Zaporojanu Avel

Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/30.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si de interes local [...]
» HCL nr. 2/30.01.2019 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2018
» HCL nr. 3/30.01.2019 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale [...]
» HCL nr. 4/28.02.2019 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant [...]
» HCL nr. 5/28.02.2019 privind transportul public judetean de persoane prin curse regulate [...]
» HCL nr. 6/28.02.2019 privind utilizarea unei parti din excedentul anului bugetar 2018 [...]
» HCL nr. 7/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 8/28.02.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local [...]
» HCL nr. 9/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 10/28.02.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local [...]
» HCL nr. 11/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 12/28.02.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local [...]
» HCL nr. 13/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 14/28.02.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea indiciatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 16/28.02.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 17/25.03.2019 - privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Grajduri
» HCL nr. 18/25.03.2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie " Reabilitare si modernizare drumuri comunale [...] " [...]
» HCL nr. 19/25.03.2019 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2019 [...]
» HCL nr. 20/25.03.2019 - privind alocarea sumei 38,869.78 lei din excedentul anului 2018 [...]
» HCL nr. 21/25.03.2019 - privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 8/I/03.01.2019 [...]
» HCL nr. 22/25.03.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni
» HCL nr. 23/25.03.2019 - privind implementarea "Programului pentru scoli [...]"
» HCL nr. 24/18.04.2019 - privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 25/18.04.2019 privind modificarea Contractului de delegare [...]
» HCL nr. 26/18.04.2019 privind revocarea Hotararii Adunarii Generale [...]
» HCL nr. 27/18.04.2019 privind avizarea modficarii Regulamentului Apavital [...]
» HCL nr. 28/31.05.2019 privind modificarea Contractului de delegare [...]
» HCL nr. 29/31.05.2019 privind reactualizarea domeniului privat al comunei Grajduri [...]
» HCL nr. 30/31.05.2019 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public [...]
» HCL nr. 31/31.05.2019 privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile inscrise [...]
» HCL nr. 32/31.05.2019 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica a suprafetei de [...]
» HCL nr. 34/26.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind [...]
» HCL nr. 35/26.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 36/26.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 37/26.07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Grajduri, judetul Iasi aferent anului 2019
» HCL nr. 38/28.08.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Grajduri, judetul Iasi aferent anului 2019
» Anexa la HCL nr. 38/28.08.2019
» HCL nr. 39/28.08.2019 - privind aprobarea modificarii organigramei si a statutului de functii, al Aparatului de Specialitate [...]
» Anexa 1 la HCL nr. 39/28.08.2019
» Anexa 2 la HCL nr. 39/28.08.2019
» HCL nr. 40/28.08.2019 - privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Grajduri [...]
» Anexa la HCL nr. 40/28.08.2019
» HCL nr. 41/30.09.2019 privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii [...]
» HCL nr. 42/30.09.2019 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS [...]
» HCL nr. 43/30.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni [...]
» HCL nr. 44/30.09.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri [...]
» HCL nr. 45/30.09.2019 privind aprobarea valorii finale a investitiei derulate [...]
» HCL nr. 46/30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cadrului [...]
» HCL nr. 47/30.10.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 48/30.10.2019 privind anularea majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare [...]
» HCL nr. 49/30.10.2019 privind aprobarea implementarii proiectului de investitie [...]
» HCL nr. 50/27.11.2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 51/27.11.2019 privind aprobarea documentatiei "Actualizare Plan Urbanistic General [...]"
» HCL nr. 53/27.11.2019 privind darea in folosinta gratuta teren [...]
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014