PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL

              Consiliul Local al comunei Grajduri, judet Iasi are urmatoarea componenta:
 •      Primar:   Zamfirache Constantin
 •     Viceprimar:   Afrasinei Viorel
     Consilieri:
 • Afrasinei Constantin-Cristiel

 • Blageanu Gheorghe

 • Chiochiu Gabriel

 • Cotruta Ioan

 • Dulceanu Gheorghe

 • Dimitriu Mihai-Valeriu

 • Finaru Corneliu

 • Iftime Vasile

 • Mitel Daniel

 • Nechifor Mihai

 • Papuc Sorin

 • Prisacaru Gheorghita

 • Tanasa Georgiana

 • Zaporojanu Avel

Fisiere:

» 2018
» HCL nr.1/26.01.2018 - privind aprobarea formei actualizatea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management [.....]
» HCL nr.2/26.01.2018 - privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2017
» HCL nr.3/26.01.2018 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2018
» HCL nr.4/26.01.2018 - privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din Aparatul de Specialitate al Primarului com. Grajduri
» HCL nr.5/26.01.2018 - privind aderarea comunei Grajduri la Asociatia comunelor din Romania
» HCL nr. 6/14.02.2018 privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune [...]
» HCL nr. 7/14.02.2018 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 8/23.03.2018 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a planului de ocupare pentru functiile publice [...]
» HCL nr. 9/23.03.2018 privind modificarea si completarea Contractului de delegare [...]
» HCL nr. 10/23.03.2018 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii [...]
» HCL nr. 11/23.03.2018 privind aprobarea incheierii unei conventii de constituire a dreptului de uz [...]
» HCL nr. 13/24.04.2018 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare [...]
» HCL nr. 14/24.04.2018 privind aprobarea implementarii pe raza teritoriului administrativ al comunei Grajduri [...]
» HCL nr. 15/24.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 16/24.04.2018 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 17/23.05.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS [...]
» HCL nr. 18/23.05.2018 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa [...]
» HCL nr. 19/23.05.2018 privind aprobarea Actului Aditional nr. 21 [...]
» HCL nr. 20/27.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 21/27.06.2018 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 22/27.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 23/27.06.2018 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 24/27.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 25/27.06.2018 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie
» HCL nr. 26/27.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni (iulie, august, septembrie)
» HCL nr. 26/27.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni (iulie, august, septembrie)
» HCL nr. 27/27.07.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS [...]
» HCL nr. 28/27.07.2018 privind modificarea si completarea Contrctului de delagare a gestiunii serviciilor publice
» HCL nr. 29/27.07.2018 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Grajduri, judetul Iasi aferent anului 2018
» HCL nr. 30/29.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 31/29.08.2018 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 32/29.08.2018 privind rectificarea Bugetului local de venituri [...]
» HCL nr. 33/29.08.2018 privind insusirea Acordului de cooperare [...]
» HCL nr. 34/28.09.2018 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 35/28.09.2018 privind asigurarea suportului IT [...]
» HCL nr. 36/28.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 37/28.08.2018 privind alegerea Presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 38/29.10.2018 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica a sase loturi [...]
» HCL nr. 39/29.10.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
» HCL nr. 40/29.10.2018 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea [...]
» HCL nr. 41/29.10.2018 privind aprobarea componentei Comisiei [...]
» HCL nr. 42/29.10.2018 privind aprobarea modificarii Statutului si Actului Constitutiv [...]
» HCL nr. 43/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [...]
» HCL nr. 44/29.11.2018 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 45/29.11.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS [...]
» HCL nr. 46/29.11.2018 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice [...]
» Anexa la HCL 46/29.11.2018 - Regulament de instituire si administrare a taxei speciale [...]
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014